Water

Water speelt een belangrijke rol in de productie van papier. Op het moment dat de pulp op de zeef van de papiermachine wordt gespoten, bestaat de pulp voornamelijk uit water. De verhouding is 1% papiervezel tegenover 99% water.

Water is niet alleen onderdeel van het papier zelf, maar ook transportmiddel voor de vezels tijdens de productie. Simpel gezegd berust het maken van papier op het toevoegen van water aan vezels en daarna weer verwijderen van water.

De papier- en kartonindustrie stelt zichzelf continu nieuwe doelstellingen die moeten leiden tot reductie van het watergebruik bij de productie van papier en karton. Sinds 1994 is het gebruik van water jaarlijks afgenomen met 14%. Daarnaast wordt het voor de productie gebruikte water zodanig gezuiverd dat het vaak schoner het milieu weer in gaat dan dat het er aan werd ontrokken.