Productstoffen

Tijdens het productieproces van papier en karton worden diverse hulpstoffen gebruikt. Er zijn twee hoofdcategorieën: productstoffen en processtoffen. Productstoffen behoren tot de grondstof van het papier. Een productstof is onderdeel van het eindproduct en beïnvloedt de eigenschappen van het papier en karton.  Voorbeelden van productstoffen zijn:

Bindmiddelen
Om bepaalde eigenschappen van het papier te verbeteren worden bindmiddelen toegevoegd. Denk aan de sterkte van het papier. Een voorbeeld van een bindmiddel is zetmeel.

Lijmstoffen
Om de bedrukbaarheid en beschrijfbaarheid van het papier te verbeteren kunnen lijmstoffen worden toegevoegd tijdens het productieproces. Lijmstoffen maken papier ook meer geschikt voor het aanbrengen van een coating.

Natsterktemiddelen
Om papier onder vochtige omstandigheden beter zijn sterkte te laten behouden worden natsterktemiddelen toegevoegd. Het papier scheurt daardoor minder snel als het nat wordt.

Vulstoffen
Door toevoeging van vulstoffen kunnen de bedrukbaarheid en beschrijfbaarheid van papier worden verbeterd. Ook kan de mate van ondoorzichtigheid, de opaciteit, worden vergroot. Voorbeelden van vulstoffen zijn porseleinaarde en krijt.

Pigment
Om de kleur van papier te beïnvloeden kunnen kleurstoffen of pigmenten worden toegevoegd aan de pulp of coating. Zo wordt de juiste tint of kleur van het papier bereikt.

Optische witmakers
Deze productstof wordt ook wel ‘opwitter’ genoemd. De stof wordt gebruikt om de reflectie en helderheid van het papier te verhogen. Hierdoor lijkt het papier witter.