Papiergeschiedenis

Papier en karton kennen een lange geschiedenis. Het woord papier stamt af van papyrus. Het eerste papier stamt uit China. T’sai Lun wordt vaak genoemd als de uitvinder. In het jaar 105 maakte hij papier.

Rond het jaar 750 brachten de Arabieren de kennis van het papier maken mee naar Noord-Afrika. Via Spanje kwam die kennis naar Noord-Europa. Sinds de 13e eeuw wordt papier gemaakt in Europa.

In 1809 ontwikkelde de Engelsman John Dickinson de papiermachine. Een papierindustrie ontstond. In de 19e eeuw werd de tot dan toe belangrijkste grondstof voor papier, katoen, vervangen door hout.

Tegenwoordig is de papierindustrie mondiaal van aard en is oudpapier een van de belangrijkste grondstoffen van papier en karton.Bron: www.papierenkarton.org