Optische kenmerken

Optische eigenschappen van papier en karton beschrijven de zichtbaar waarneembare eigenschappen van de materialen. Gedacht kan worden aan de mate van ondoorschijnendheid, de glans of de witheid.

Opaciteit
De (on)doorschijnendheid van papier wordt opaciteit genoemd. Hoe hoger de opaciteit, hoe minder doorschijnend het papier is. De opaciteit wordt uitgedrukt in procenten. Een groter getal betekent een hogere opaciteit. Een hoge opaciteit kan op verschillende manieren worden bereikt. Bijvoorbeeld met vulstof­fen als porseleinaarde en krijt. Ook de keuze voor te gebruiken grondstoffen kan een hoge opaciteit opleveren. Een langdurige maling van vezels verlaagt de opaciteit

Witheid
De mate waarin het papieroppervlak licht weerkaatst heet helderheid. Hoe hoger de witheid van papier, des te meer licht wordt gereflecteerd. Onder normale omstandigheden is de maximaal haalbare reflectie 100 procent. Door gebruik te maken van optische witmakers (‘opwitters’) kan dat percentage zelfs boven de 100 procent uitkomen. De witmakers zetten onzichtbaar ultraviolette straling om in zichtbaar blauw licht. Gevolg: de waargenomen reflectie is hoger dan de aanvankelijke hoeveelheid licht afkomstig van de lichtbron.

Glans
De mate waarin het papieroppervlak licht weerkaatst heet glans. De vezel(soort) en de maling ervan, alsmede de vulstof en coating zijn sterk van invloed op de glans. Door het papier te satineren kan de glans nog verder worden verhoogd.