Leespapier

Krant, tijdschrift & boek

Dagelijks verschijnen miljoenen kranten, tijdschriften en boeken in Nederland. Eeuwenlang waren het dé informatiedragers. Het medialandschap is ingrijpend veranderd in de laatste decennia. Naast radio en televisie hebben nieuwe technologieën gezorgd voor een flexibele informatiemarkt die continu in beweging is. Allerlei hybride situaties ontstaan en de grenzen tussen mediakanalen vervagen. Zo kan de krant ook worden gelezen via de pc en worden boeken tevens digitaal uitgegeven. Dat doet weinig af aan de nog altijd belangrijke rol van papier als drager van informatie. En bovenal het plezier dat lezen van papier oplevert!

Krant
Nederland is een echt krantenland. Tegenover 16 miljoen Nederlanders staat een totaal verspreide oplage van betaalde dagbladen van ongeveer 3.500.000 exemplaren. Zeven op de tien Nederlanders lezen dagelijks één of meer dagbladen. Drukke agenda’s en digitale alternatieven ten spijt, de Nederlander blijft gehecht aan zijn papieren krant. Dagbladlezers trekken dagelijks gemiddeld een half uur uit voor het lezen van de betaalde krant. In het weekend is dat zelfs drie kwartier.

Tijdschrift
De Nederlandse markt voor publiekstijdschriften bestaat uit circa 1.200 titels. Jaarlijks verschijnen vele nieuwe publiekstijdschriften. Voor bijna iedere doelgroep bestaat een specifiek tijdschrift. Tijdschriften vervullen een belangrijke rol in het medialandschap en bieden kansen aan adverteerders. Nederland is een abonnementenland. Naast een forse losse verkoop ontvangen miljoenen Nederlanders hun favoriete tijdschrift per post.

Boek
De jaarlijkse verkoop van boeken in Nederland  bedraagt circa 49 miljoen boeken. De Nederlandse boekenmarkt is al jaren stabiel. De omzet bedraagt ongeveer 640 miljoen euro. E-books en luisterboeken zijn alternatieven voor papier. Ondanks digitale ontwikkelingen is het gros van de verkochte boeken van papier.  Een papieren boek is altijd en overal leesbaar, biedt een rustig beeld en heeft een bewaarfunctie.