Alternatieven

Papier wordt hoofdzakelijk vervaardigd uit houtvezels. Steeds vaker worden ook alternatieve bronnen aangewend. Het zoeken naar andersoortige grondstoffen sluit aan bij initiatieven van de papierindustrie. Diversificatie van grondstoffen is onder meer van belang gezien de groeiende wereldbevolking en toenemende vraag naar bio-energie. Hout kan daarbij een belangrijke rol gaan spelen. In hout zitten veel grondstoffen voor diverse toepassingen. Voorbeelden van alternatieve bronnen voor papier en karton zijn, gras, bamboe en mineralen.

Karton van gras
SolidPack in Loenen maakt karton van gemaaid gras uit gebieden van Natuurmonumenten. Het gebruik van gras biedt vele voordelen. Zo hoeven natuurorganisaties niet meer te betalen voor de afvoer, het natuurgras wordt niet verbrand en het gras is een voordelige regionale grondstof. Mogelijkheden worden onderzocht om ook papier te maken van gras.


Papier van bamboe
Bamboe is geen boom maar een plantensoort. Bamboe is een van de snelst groeiende plantensoorten. Binnen één seizoen kan de plant tot volle wasdom komen. Dit is drie keer zo snel als de snelst groeiende boom. Net als bomen zijn bamboeplanten een hernieuwbare grondstof die CO2 opnemen. Ook bamboe groeit door zon en water, is biologisch afbreekbaar en kan dienen als bio-energie. De bamboevezel is soepel. Het papier van bamboe is daardoor glad. India is momenteel de grootste producent van bamboepapier. Het merendeel van de bamboe wordt gekweekt in Azië. De verwachting is dat het aandeel van bamboe in de papierfabricage zal toenemen, zeker in landen waar hout moeilijk is te verkrijgen.

Papier van mineralen
Papier op basis van mineralen is in wezen geen papier. Het basismateriaal is calciumcarbonaat (kalk dat ontstaat door steen fijn te malen) met een toevoeging van een percentage hars. Door de combinatie van de twee stoffen ontstaat een materiaal dat gelijkenis vertoont met papier. Het materiaal kan dienen als alternatief voor papier.